CCD Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Despre noi Cursuri Ştiri Biblioteca CDI RED Legături utile Contact
Oferta - în ordinea alfabetică a titlurilor Oferta / titluri Oferta - în ordinea crescătoare a codurilor Oferta / coduri Cursuri - Calendarul cursurilor Calendar Cursuri - Instrucţiuni pentru înscrieri online Înscrieri online Cursuri - Responsabilii cu Formarea Continuă RFC Cursuri - Documente ofertă (descărcare / download) Documente ofertă ANF
Sunteți aici: Prima paginăCursuriOferta / coduri
Programe de formare continuă

Oferta curentă (descărcare)

Noutăți cursuri (știri)

Înscrieri online (formular de înscriere)

Știri importante

Rezultate concurs BIBLIOTECAR și INFORMATICIAN
31.07.2019, 119 vizualizări, 0 voturi

Rezultate concurs

Rezultate selecție dosare concurs BIBLIOTECAR și INFORMATICIAN
29.07.2019, 99 vizualizări, 0 voturi

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursurile organizate de către Casa Corpului Didactic Hunedoara

Anunț formare CRED
25.07.2019, 137 vizualizări, 0 voturi

Formarea cadrelor didactice din învățământul primar în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți-CRED

Anunt program GDPR
09.07.2019, 112 vizualizări, 0 voturi

Înscriere pt. programul „Conformarea activității unităților de învățământ preuniversitar la GDPR - protecția datelor cu caract

Cele mai recente știri

Rezultate concurs BIBLIOTECAR și INFORMATICIAN »

Rezultate selecție dosare concurs BIBLIOTECAR și INFORMATICIAN »

Anunț formare CRED »

Anunt program GDPR »

Anunt concurs informatician »

Anunt concurs bibliotecar »

Program formare -GDPR »

Macheta CRED - primar, rural »

ANUNȚ SELECȚIE FORMARE Proiect CRED »

Inscriere - completare grupe »


Cele mai vizualizate știri

Oferta de programe a C.C.D. Hunedoara (2015-2016)
29.09.2015, 7418 vizualizări, 1 voturi

Cele mai votate știri

Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar - C88
02.02.2018, 1248 vizualizări, 2 voturi

Descărcare documente

Documente manageriale
Principalele documente manageriale.

Legislație
Legislație și documente manageriale.

Oferta
Oferta CCD Hunedoara.

Biblioteca
Biblioteca CCD Hunedoara.

CDI
Documentele CDI.

Carte de vizită
Carte de vizită virtuală (VCF).

RED
Resurse Educaționale Deschise.
Oferta anului școlar 2018-2019


Oferta curentă (2018-2019) în ordinea codurilor Cxx.


C01
Abilitare curriculară pe discipline: Limba și Literatura Română
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C02
Abilitare curriculară pe discipline: Limbi moderne
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C03
Abilitare curriculară: învățământ în limbile minorităților
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C04
Abilitare curriculară pe discipline: Matematică
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C05
Abilitare curriculară pe discipline: Fizică
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C06
Abilitare curriculară pe discipline: Biologie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu în clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C07
Abilitare curriculară pe discipline: Chimie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C08
Abilitare curriculară pe discipline: Istorie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C09
Abilitare curriculară pe discipline: Geografie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C10
Abilitare curriculară pe discipline: Socio-umane (Educație socială)
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C11
Abilitare curriculară pe discipline: Religie
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C12
Abilitare curriculară pe discipline: Arte
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C13
Abilitare curriculară pe discipline: Educație fizică și Sport
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C14
Abilitare curriculară pe discipline: Educație Tehnologică
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C15
Abilitare curriculară pe discipline: Tehnice (CDL)

65 lei
avizat
C16
Abilitare curriculară pe discipline: Informatică și TIC
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C17
Abilitare curriculară pe discipline: Consiliere și orientare (dezvoltare profesională)
Pregătirea pentru implementarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a și a VI-a
65 lei
avizat
C18
Abilitare curriculară: învățământ preșcolar

65 lei
avizat
C19
Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

65 lei
avizat
C20
Abilitare curriculară: învățământ primar

65 lei
avizat
C21
Abilitare curriculară: învățământ special

65 lei
avizat
C22
Abilitare curriculară: ,,A Doua Șansă'' - modulul I + modulul II

170 lei
avizat
C23
Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor din IPT (Învățământul Profesional și Tehnic)

65 lei
avizat
C24
Evaluarea în învățământ, între clasic și modern
Curs ID
20 lei
avizat
C25
Curs de pregătire pentru candidații la examenul de definitivat și gradul didactic II
Pedagogie și elemente de Psihologia educației
150 lei
avizat
C26
Curs de pregătire pentru candidații participanți la concursul național de ocupare a posturilor vacante

150 lei
avizat
C27
Strategii de dezvoltare a motivației la nativii digitali

78 lei
avizat
C28
Alternativele educaționale de la provocare la succes
Inspirație și creativitate prin exemple de bună practică (Step by Step)
65 lei
avizat
C29
Curs practic de predare interactivă și învățare prin cooperare

78 lei
avizat
C30
Demers motivațional pentru cadrele didactice din mediul rural

65 lei
avizat
C31
Management și consiliere pentru educație timpurie

110 lei
avizat
C32
Gestionarea stresului în mediul școlar
Curs ID
20 lei
avizat
C33
Profesorul ca resursă în descoperirea și educarea talentelor

110 lei
avizat
C34
Eficientizarea demersului didactic prin folosirea metodelor și tehnicilor specifice alternativei educaționale Step by Step

65 lei
avizat
C35
Metode practice de identificare, analiză și tratare a riscurilor și a riscurilor de corupție
Conform noilor prevederi legislative
90 lei
avizat
C36
Organizarea și funcționarea programului ,,Școală după școală'' (SDS) conform noii metodologii

90 lei
avizat
C37
Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției

170 lei
avizat
C38
Oportunități de adaptare a Sistemelor de Control Intern Managerial la OSGG 600/2018

65 lei
avizat
C39
Management educațional și leadership în educație

65 lei
avizat
C40
Evaluarea internă a calității educației în unitățile de învățământ

78 lei
avizat
C41
Integrarea Controlului Financiar Preventiv propriu în Sistemul de Control Intern Managerial

65 lei
avizat
C42
Răspunderea disciplinară și patrimonială a personalului din învățământ

170 lei
avizat
C43
Management și sustenabilitate ecologică în cadrul achizițiilor

90 lei
avizat
C44
Laborant

65 lei
avizat
C45
REVISAL în unitățile școlare
Formarea operatorilor. Management juridic
65 lei
avizat
C46
EDUSAL în unitățile școlare

65 lei
avizat
C47
Legea salarizării unitare - strategii de implementare

65 lei
avizat
C48
Achiziții publice și inventarierea patrimoniului

65 lei
avizat
C49
Gestionarea și completarea actelor de studii

65 lei
avizat
C50
Formare utilizatori de aplicație CONCRET
Baza națională de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar
65 lei
avizat
C51
Tehnici de predare-învățare și evaluare digitale

65 lei
avizat
C52
Utilizarea resurselor digitale și a tablelor SMART în educație

65 lei
avizat
C53
Introducere în utilizarea instrumentelor Google Drive pentru educație

65 lei
avizat
C54
Construcția participativă de metacompetențe prin intermediul instrumentelor digitale

65 lei
avizat
C55
Inițiere în biblioteconomie
Metodologia activităților în biblioteca școlară
150 lei
avizat
C56
Tehnici de comunicare. Deschiderea CDI-ului către comunitate

65 lei
avizat
C57
Sunt cetățean european. Îmi cunosc drepturile

65 lei
avizat
C58
Drept umanitar internațional

65 lei
avizat
C59
Educație pentru drepturile copilului

65 lei
avizat
C60
Metodologia programelor Erasmus+ (2014-2020)

65 lei
avizat
C61
Inițiere în scrierea proiectelor educaționale
Dezvoltarea personală prin abordarea constructivă a modalităților de implementare, relaționare și acțiune ca parte în cadrul unei echipe de implementare a proiectelor educative
65 lei
avizat
C62
Strategii de combatere a absenteismului și abandonului școlar

65 lei
avizat
C63
Educație pentru egalitatea de șanse

65 lei
avizat
C64
Pregătirea și dezvoltarea de competențe pentru învățământul diferențiat

65 lei
avizat
C65
Educație anticorupție în școală și comunitate

65 lei
avizat
C66
Gestionarea situațiilor conflictuale în spațiul școlar

65 lei
avizat
C67
Educație economică și antreprenorială pentru copii și tineret

65 lei
avizat
C68
Competență în mass-media

65 lei
avizat
C69
Consiliere și orientare școlară

65 lei
avizat
C70
Folosirea utilă, creativă și sigură a Internet-ului
OMEN 9780 din 3 august 2017
90 lei
avizat
C71
Managementul activităților de formare continuă, dezvoltare profesională și personală

65 lei
avizat
C72
Modalități de abordare a copiilor cu tulburări specifice de învățare

90 lei
avizat
C73
Elemente de educație juridică și valori constituționale

170 lei
avizat
C74
Profesorii metodiști și inspecția școlară

65 lei
avizat
C75
Evaluarea în contextul furnizării unui serviciu de educație eficient

65 lei
avizat
C76
Dezvoltarea competențelor de evaluare
A lucrărilor scrise din cadrul examenelor naționale
65 lei
avizat
C77
Curs practic de Limba engleză - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore. Formatori acreditați de British Council.
300 lei
avizat
C78
Curs practic de Limba germană - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore
300 lei
avizat
C79
Curs practic de Limba franceză - inițiere
Pentru începători - 3 module a câte 20 de ore
300 lei
avizat
C80
Modul Psihopedagogic, nivelul I
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C81
Modul Psihopedagogic, nivelul II
Curs postuniversitar. OM 4294/22.08.02 / Decizie ARACIS 18.03.06
1350 lei
acreditat
C82
Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional
OMENCS 3633/12.04.2016
180 lei
acreditat
C83
Evaluare pentru evoluția în cariera didactică
OMEN 5990 din 16.12.2015
450 lei
acreditat
La acest curs nu se fac înscrieri.
C84
Leadership, management și comunicare în organizația școlară
OMENCS 5990/16.12.2015
250 lei
acreditat
La acest curs nu se fac înscrieri.
C85
Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate, în învățământul preuniversitar
OMEN 3136/25.01.2017
300 lei
acreditat
C86
Perspective SOCEM: dezvoltarea social-cognitivă și emoțională la copii și adolescenți
OMECTS nr. 3150/ 30.01.2015 - Managementul resurselor și situațiilor problematice în context educațional
400 lei
acreditat
C87
Educație non formală pentru școala ALTFEL
OMEN 6217/23.12.2016
300 lei
acreditat
C88
Management educațional
OMECS 5990/16.12.2015
380 lei
acreditat
C89
JOBS - Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
OMEN 4586 din 9 august 2017
170 lei
acreditat
C90
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar
Metodist, OMEN 3905 din 18.07.2014
280 lei
acreditat
C91
Management de proiect
OMEN 3904 din 5 iunie 2018
300 lei
acreditat
C92
Strategii ale învățării experiențiale
OMEN 6217 din 23.12.2016
250 lei
acreditat
C93
Educație financiară pentru o școală modernă
OMEN 6217 din 23 decembrie 2016
300 lei
acreditat
C94
Operator introducere, validare și prelucrare date
COR 413201
300 lei
autorizat
C95
Formator
COR 242401
300 lei
autorizat
C96
Expert Achiziții Publice SEAP
COR 214946
500 lei
autorizat
C97
Adaptarea strategiilor educaționale
Factori esențiali în reducerea absenteismului și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii
250 lei
acreditat
C98
Metodele didactice între artă și rigorile predării

220 lei
acreditat
C99
Compasiune și acțiune – program de prevenire a bullyingului în școală
OM 3937 / 19.04.2019
300 lei
acreditat
Toate drepturile rezervate
©
2013-2018 C.C.D. Hunedoara
1.182.624
de vizite din
01-01-2015
Despre noi

Prezentarea CCD
Echipa CCD
Filialele CCD
Parteneriate
Legislaţie
Documente manageriale
Presa despre noi
Summary
Cursuri

Oferta / titluri
Oferta / coduri
Calendar
Înscrieri online
RFC
Documente ofertă
ANF
Ştiri

Noutăţi cursuri
Ştiri externe
Miscellanea
Ştiri CDI
Comunicate de presă
Biblioteca

Biblioteca CCD
Biblioteci şcolare
Documente biblioteci
Editura
CDI

Prezentare CDI
Lista CDI
Documente CDI
RED

Prezentare RED
Documente RED
Materiale RED
Catalog RED
Legături utile

CCD
Şcoli
Educaţionale
Presa
Contact

Carte de vizită
Hartă
Mesaje
Twitter
Facebook
Şuetă
Cookie